Photo of actual subsite

Audyty energetyczne

 • audyty energetyczne budynków mieszkalnych i użytkowych
 • audyty lokalnych źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych
 • audyty oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
 • audyty energetyczne przedsiębiorstw
 • analizy i bilanse cieplne budynków

 

Termomodernizacja budynku

Eksploatacja nieocieplonych budynków wiąże się z wysokimi kosztami ich ogrzewania. Aby zmniejszyć ilość zużywanej energii i znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie budynku należy przeprowadzić jego termomodernizację. Wykonanie termomodernizacji budynku jest na ogół przedsięwzięciem bardzo opłacalnym. Należy się jednak liczyć z koniecznością poniesienia wstępnych kosztów.

Wsparcie finansowe


Brak odpowiednich środków finansowych skutkuje tym, że wielu właścicieli budynków nie jest w stanie zrealizować termomodernizacji. W takiej sytuacji można skorzystać z zewnętrznej pomocy finansowej. Obowiązująca Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów daje inwestorowi możliwość uzyskania premii na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

Premia przyznawana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a jej wysokość to 20% wykorzystanej kwoty kredytu, lecz nie więcej niż:

 • 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia,
 • dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii.

Wsparcie finansowe na przeprowadzenie termomodernizacji można również uzyskać z innych źródeł. Przykładem są tu programy realizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja finansowa może w tym przypadku pokryć nawet do
40% kosztów.

O uzyskanie premii termomodernizacyjnej mogą się starać właściciele lub zarządcy budynków:

 • mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
 • zamieszkania zbiorowego,
 • służących do wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Korzystając ze wsparcia finansowego można wykonać przedsięwzięcia zmniejszające zapotrzebowanie na energię do ogrzewania budynku i podgrzewania wody użytkowej. Będą to np.:

 • ocieplenie zewnętrznych przegród budynku,
 • wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
 • modernizacja lub wymiana systemu grzewczego
 • modernizacja lub wymiana systemu przygotowania ciepłej wody
 • usprawnienie systemu wentylacji
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne

 

Audyt energetyczny


Audyt energetyczny budynku jest to opracowanie określające zakres prac oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Zadaniem audytu jest wskazanie rozwiązań optymalnych z punktu widzenia oszczędności energii oraz kosztów realizacji przedsięwzięcia.
Audyt energetyczny jest podstawą do podjęcia decyzji o wyborze odpowiednich prac termomodernizacyjnych. Jest on również niezbędnym dokumentem przy ubieganiu się o uzyskanie dotacji finansowych.

W zależności od potrzeb klientów sporządzamy różnego rodzaju audyty i analizy energetyczne:
• Audyty energetyczny budynków
• Audyty remontowe
• Audyty energetyczne lokalnego źródła ciepła
• Audyty energetyczne sieci ciepłowniczych
• Audyty oświetlenia
• Audyty przedsiębiorstw
• Analizy bilansu cieplnego

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Opracowujemy audyty energetyczne oraz analizy potrzebne do uzyskania dotacji na przeprowadzenie przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat przedsięwzięć termomodernizacyjnych i możliwości wsparcia finansowego, skontaktuj się z nami.