Photo of actual subsite

Świadectwa energetyczne

  • Kompleksowe badania budynków kamerą termowizyjną, mające na celu wykrycie defektów i uszkodzeń zwiększających straty energii cieplnej
  • Badania termowizyjne pozwalające wykryć lokalnie występujące usterki i defekty, takie jak: zawilgocenia i nieszczelności przegród budowlanych, uszkodzenia przewodów ogrzewania podłogowego itp.
  • Badania termowizyjne w przemyśle, energetyce, elektroenergetyce oraz innych branżach
  • Badania towarzyszące termowizji, np. pomiar wilgotności powietrza i przegród budowlanych

Potrzebne Ci świadectwo energetyczne?

Wykonujemy świadectwa energetyczne:

  • budynków i lokali oddawanych do użytkowania
  • budynków podlegających sprzedaży lub wynajmowi

Czym jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej nazywane również certyfikatem energetycznym jest to dokument określający podstawowe parametry energetyczne budynku lub lokalu stanowiącego część budynku. Certyfikat energetyczny zawiera również informacje, czy budynek spełnia obowiązujące wymagania dotyczące oszczędności energii.

Świadectwo energetyczne sporządza się na podstawie obowiązujących przepisów: „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej”.

Kiedy wymagane jest sporządzenie świadectwa energetycznego?

Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy budynków i lokali:

  • zbywanych na podstawie umowy sprzedaży,
  • zbywanych na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
    wynajmowanych.

Obowiązek ten dotyczy również budynków, w których powierzchnia użytkowa zajmowana przez wymiar sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów.

Jakie informacje zawiera świadectwo energetyczne

Głównym parametrem energetycznym zawartym na świadectwie jest współczynnik EP określający roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną. Obliczona oraz graniczna wartość współczynnika EP jest zaznaczona w czytelny sposób na poziomej skali znajdującej się na pierwszej stronie certyfikatu.
Na świadectwie znajduje się również wykaz przegród zewnętrznych budynku wraz z obliczonymi wartościami współczynników przenikania ciepła U oraz wymaganymi wartościami granicznymi.

Spełnienie warunków granicznej wartości wskaźnika EP oraz izolacyjności cieplnej przegród budowlanych świadczy o tym, że budynek spełnia obowiązujące wymagania dotyczące oszczędności energii. Dla użytkownika budynku lub lokalu jest to najważniejsza informacja zawarta na certyfikacie energetycznym.

Świadectwo energetyczne zawiera również wiele innych informacji np. : powierzchnia i kubatura, opisy systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Dowiedz się więcej:

Jakie informacje zawiera świadectwo energetyczne?

ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE:

Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej (certyfikaty energetyczne) dla budynków i lokali mieszkalnych oraz użytkowych. W zależności od potrzeb przedmiotem wykonanego świadectwo energetycznego może być budynek: nowo wybudowany oddawany do użytkowania, po przebudowie lub modernizacji, sprzedawany i poddawany wynajmowi.

Cena za wykonanie świadectwa jest zależna od rodzaju budynku oraz od jego wielkości. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.

Dla osób zamawiających świadectwa energetyczne, badanie termowizyjne budynku w promocyjnej cenie.