.

Termowizja

 • Kompleksowe badania budynków kamerą termowizyjną, mające na celu wykrycie defektów i uszkodzeń zwiększających straty energii cieplnej
 • Badania termowizyjne pozwalające wykryć lokalnie występujące usterki i defekty, takie jak: zawilgocenia i nieszczelności przegród budowlanych, uszkodzenia przewodów ogrzewania podłogowego itp.
 • Badania termowizyjne w przemyśle, energetyce, elektroenergetyce oraz innych branżach
 • Badania towarzyszące termowizji, np. pomiar wilgotności powietrza i przegród budowlanych

Audyty energetyczne

 • Audyty energetyczne budynków mieszkalnych i użytkowych niezbędne do uzyskania premii termomodernizacyjnej
 • Analizy energetyczne wymagane do uzyskania dotacji finansowych
 • Audyty energetyczne sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła
 • Audyty energetyczne przedsiębiorstw

Świadectwa energetyczne

 • Świadectwa charakterystyki energetycznej (certyfikaty energetyczne) budynków i lokali
 • Projektowe charakterystyki energetyczne oraz analizy wykorzystania odnawialnych źródeł energii wymagane w projekcie budowlanym

Doradztwo energetyczne

 • Ocena budynku pod względem efektywności energetycznej i kosztów ogrzewania
 • Doradztwo w zakresie planowanych prac termomodernizacyjnych oraz pomoc przy wyborze komponentów i materiałów budowlanych
 • Obliczanie mostków termicznych
 • Analiza komfortu cieplnego (PMV, PPD)