Audyty energetyczne

Termomodernizacja budynku

Eksploatacja nieocieplonych budynków wiąże się z dużymi kosztami ogrzewania, a zimą w pomieszczeniach trudno jest utrzymać wysoką temperaturę powietrza. Aby zmniejszyć ilość zużywanej energii, poprawić komfort cieplny i znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie budynku należy wykonać jego termomodernizację. Podstawą do przeprowadzenia udanej termomodernizacji jest rozsądne zaplanowanie zakresu robót z uwzględnieniem możliwych do uzyskania oszczędności energii oraz koniecznych do poniesienia nakładów inwestycyjnych. Warto postarać się o uzyskanie wsparcia finansowego.

 

Audyt energetyczny

Eksploatacja nieocieplonych budynków wiąże się z dużymi kosztami ogrzewania, a zimą w pomieszczeniach trudno jest utrzymać wysoką temperaturę powietrza. Aby zmniejszyć ilość zużywanej energii, poprawić komfort cieplny i znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie budynku należy wykonać jego termomodernizację. Podstawą do przeprowadzenia udanej termomodernizacji jest rozsądne zaplanowanie zakresu robót z uwzględnieniem możliwych do uzyskania oszczędności energii oraz koniecznych do poniesienia nakładów inwestycyjnych. Warto postarać się o uzyskanie wsparcia finansowego.

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne służące zmniejszeniu zużycia energii w budynku to:

  • ocieplenie ścian zewnętrznych,
  • ocieplenie dachu,
  • wymiana okien i drzwi,
  • modernizacja systemu grzewczego,
  • modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody,
  • zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła,
  • zastosowanie odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne, fotowoltaika),
  • wymiana opraw oświetleniowych.

Audyty najczęściej wykonuje się dla budynków, ale przedmiotem audytu mogą być również sieci ciepłownicze, zewnętrzne źródła ciepła (kotłownie), systemy i urządzenia techniczne, oświetlenie zewnętrzne.

 

Wsparcie finansowe

Brak odpowiednich środków finansowych skutkuje tym, że wielu właścicieli budynków nie jest w stanie zrealizować termomodernizacji. W takiej sytuacji warto skorzystać z zewnętrznej pomocy finansowej. W przypadku domów jednorodzinnych można skorzystać z  Programu Czyste Powietrze.  Formą wsparcia finansowego termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych może być Pożyczka Termomodernizacyjna.

Audyt energetyczny jest niezbędnym dokumentem przy ubieganiu się o uzyskanie wsparcia finansowego na przeprowadzenie termomodernizacji.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Opracowujemy audyty energetyczne oraz analizy potrzebne do uzyskania dotacji na przeprowadzenie przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat przedsięwzięć termomodernizacyjnych i możliwości wsparcia finansowego, skontaktuj się z nami.