Photo of actual subsite

Doradztwo energetyczne

  • doradztwo w zakresie efektywności energetycznej budynków
  • pomoc przy wyborze optymalnego zakresu prac termomodernizacyjnych
  • ocenę poprawności wykonanych prac budowlanych

Doradztwo energetyczne

Planując budowę lub termomodernizację domu warto jest w świadomy sposób podchodzić do zagadnień związanych z energooszczędnością. Wprowadzenie energooszczędnych rozwiązań nie zawsze musi się wiązać z wielkimi kosztami inwestycyjnymi, a może w znaczący sposób może obniżyć koszty ogrzewania budynku i zapewnić komfort cieplny.

Oferujemy usługi doradcze w zakresie stosowanych rozwiązań, mających na celu poprawienie efektywności energetycznej budynków i obniżenia kosztów eksploatacji. Zobacz, co konkretnie możemy Ci zaoferować.

 

Gdy planujesz termomodernizację budynku

Ocena istniejącego budynku pod względem efektywności energetycznej
Bardzo pomocnym elementem w ocenie efektywności energetycznej budynku jest wykonanie inspekcji termowizyjnej. Pozwala ona na ocenę stanu izolacji cieplnej przegród budowlanych oraz na zlokalizowanie usterek występujących w trudno dostępnych miejscach. Na podstawie dostępnej dokumentacji technicznej uzyskujemy informacje o zastosowanych materiałach i rozwiązaniach konstrukcyjnych.

Przedstawienie możliwych do realizacji prac termomodernizacyjnych
Przedstawiamy inwestorowi zakres prac i usprawnień, które będą możliwe do zrealizowania w modernizowanym budynku.

Wybór optymalnego zakresu prac termomodernizacyjnych
Z przedstawionych propozycji prac termomodernizacyjnych wybierane są te najbardziej optymalne z punktu widzenia uzyskiwanych oszczędności energii i zmniejszenia kosztów ogrzewania. Uwzględniane są oczywiście uwagi, wytyczne i założenia finansowe inwestora.

Pomoc przy wyborze komponentów i materiałów budowlanych
Komponenty i materiały budowlane (np. izolacje termiczne, okna) mogą mieć różne właściwości termiczne. Doradzimy jakie materiały wybrać żeby uzyskać dobre parametry w korzystnej cenie.

Ocena wykonanego remontu
Aby sprawdzić jakość wykonanych prac ociepleniowych i montażu okien wykonujemy badanie termowizyjne. Ostateczną odpowiedź na to czy termomodernizacja przyniosła oczekiwane efekty daje porównanie kosztów ogrzewania z pełnych sezonów grzewczych przed i po wykonaniu prac.

 

Gdy planujesz budowę nowego budynku

Ocena przyjętych rozwiązań projektowych pod względem efektywności energetycznej
Typowe projekty często nie zawierają szczegółowych rozwiązań i detali, które rzeczywiście będą rozwiązaniami energooszczędnymi pozwalającymi uniknąć mostków termicznych. W celu zaproponowania ewentualnych zmian musimy zacząć od przeanalizować projekt budynku.

Obliczanie mostków termicznych
W celu zaproponowania najkorzystniejszych rozwiązań i szczegółowego określenia strat ciepła wykonujemy obliczenia liniowych mostków termicznych występujących w charakterystycznych miejscach budynku (np. rozwiązania konstrukcyjne balkonów, fundamenty, sposób montażu okien).

Przedstawienie zmian ograniczających straty energii i koszty eksploatacji
Po przeanalizowaniu projektu budynku przedstawiamy propozycje zmian i rozwiązań mających na celu ograniczenie strat energii cieplnej. Wykonujemy obliczenia pokazujące jakie oszczędności energii i kosztów eksploatacji możemy uzyskać.

Pomoc przy wyborze komponentów i materiałów budowlanych
Porównując parametry cieplne materiałów termoizolacyjnych i okien doradzimy jakie materiały i komponenty wybrać żeby uzyskać zakładaną izolacyjność cieplną w korzystnej cenie.

Ocena wykonanych prac budowlanych pod względem efektywności energetycznej
Po wykonaniu prac budowlanych zalecamy przeprowadzenie badania termowizyjnego budynku. Możemy dzięki temu ocenić jakość wykonanych prac ociepleniowych i montażu okien. W przypadku wykrycia niedociągnięć wskażemy miejsca gdzie firma wykonawcza musi wykonać poprawki.

 

Gdy zaczynasz budowę

Wykrywanie usterek i błędów wykonawczych
Przed zakupem domu zalecamy wykonanie inspekcji termowizyjnej. Możemy dzięki temu wykryć usterki, które będą wymagały przeprowadzenia napraw lub kosztownych remontów (np. przecieki, zawilgocenia, uszkodzenia warstw termoizolacji).

Ocena budynku pod względem efektywności energetycznej i kosztów eksploatacji
Na podstawie dokumentacji budynku i oceny stanu technicznego możemy wykonać obliczenia zapotrzebowania budynku na energię cieplną i analizę kosztów ogrzewania.

 

Naszą ofertę dopasujemy do Państwa indywidualnych potrzeb. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Kontakt