Photo of actual subsite

Świadectwa energetyczne

 

  • świadectwa charakterystyki energetycznej
  • charakterystyki energetyczne
  • analizy energetyczne

Świadectwa i analizy energetyczne

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej nazywane również certyfikatem energetycznym jest to dokument określający parametry energetyczne budynku lub lokalu stanowiącego część budynku. Certyfikat energetyczny zawiera również informacje, czy budynek spełnia obowiązujące wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej przegród budowlanych oraz zapotrzebowania na energię pierwotną.

 

    Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy budynków i lokali:

  • zbywanych na podstawie umowy sprzedaży,
  • zbywanych na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Obowiązek ten dotyczy również budynków, w których powierzchnia użytkowa zajmowana przez wymiar sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów.

Świadectwo energetyczne sporządza się po zakończeniu budowy i wykonuje się je na podstawie obowiązujących przepisów: „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej”.

 

Analizy energetyczne wymagane w projekcie budowlanym

W projekcie architektoniczno-budowlanym wymagane jest sporządzenie analizy technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło. Dokument ten stanowi analizę porównawczą, która ma wykazać czy w przypadku projektowanego budynku opłacalne będzie zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz przedstawić efekty ekologiczne, które można będzie uzyskać.

 

Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna jest częścią projektu technicznego budynku określającą zapotrzebowania budynku na energię. Obliczenia wykonuje się na podstawie przyjętych rozwiązań architektonicznych i instalacyjnych w zakresie izolacyjności cieplnej przegród budynku, wykorzystywanych źródeł energii oraz efektywności systemów ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, klimatyzacji i oświetlenia.

 

SKONTANTUJ SIĘ Z NAMI

Sporządzamy świadectwa energetyczne budynków i lokali. Wykonujemy projektowe charakterystyki energetyczne oraz wymagane analizy możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii.