Photo of actual subsite

Termowizja

 • kompleksowe badania budynków kamerą termowizyjną, mające na celu wykrycie defektów i uszkodzeń zwiększających straty energii cieplnej
 • badania termowizyjne pozwalające wykryć lokalnie występujące usterki i defekty, takie jak: zawilgocenia i nieszczelności przegród budowlanych, uszkodzenia przewodów ogrzewania podłogowego itp.
 • badania termowizyjne w przemyśle, energetyce, elektroenergetyce oraz innych branżach
 • badania towarzyszące termowizji, np. pomiar wilgotności powietrza i przegród budowlanych

Termowizja dla Twoich oszczędności

  Wykonujemy:

 • kompleksowe badania budynków kamerą termowizyjną
 • miejscowe badania termowizyjne, pozwalające wykryć lokalnie występujące defekty i usterki
 • badania termowizyjne w przemyśle, energetyce oraz innych branżach

Termowizja (termografia) jako metoda pomiaru temperatury
To szybka i nieinwazyjna metoda pomiaru temperatury badanego obiektu. Każde ciało, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego, emituje promieniowanie cieplne niewidoczne dla ludzkiego oka. Ilość energii emitowanej z powierzchni ciała zależy od jego temperatury. Kamery termowizyjne potrafią rejestrować to promieniowanie i przedstawiać w postaci termogramu, czyli dwuwymiarowego obrazu pokazującego rozkład temperatur na powierzchni badanego obiektu. Zaletą wykonywania pomiarów temperatury z zastosowaniem termowizji jest możliwość szybkiego przeprowadzenia badania dużych powierzchni (np. elewacja budynku). Badanie odbywa się na odległość, dzięki czemu możemy dokonać pomiarów powierzchni trudnodostępnych.

 

 

Stosowanie termowizji w budownictwie

Dzięki tej metodzie możemy zlokalizować defekty i uszkodzenia budynków, które trudno jest wykryć gołym okiem. Badania przeprowadza się wewnątrz budynku oraz od zewnątrz. Stosując termowizję możemy wykonać:

 • ocenę stanu izolacji termicznej ścian budynku (poprawności wykonania remontu budynku lub ocena stanu izolacji starego budynku),
 • ocenę poprawności wykonania ocieplenia poddasza,
 • lokalizację zawilgoceń w przegrodach budowlanych (ścianach, stropach, stropodachach),
 • lokalizację obszarów ścian, na których istnieje ryzyko rozwoju pleśni,
 • ocenę jakości montażu okien i drzwi,
 • lokalizację nieszczelności występujących między poszczególnymi elementami konstrukcji,
 • lokalizację nieszczelności i uszkodzeń przewodów ogrzewania podłogowego,
 • lokalizację strat ciepła w instalacjach grzewczych (uszkodzenia i zawilgocenia izolacji przewodów).

Wymienione wyżej zastosowania sprawiają, że badanie obiektu budowlanego kamerą termowizyjną jest doskonałym sposobem oceny stanu izolacji termicznej istniejącego budynku (np. gdy rozważamy jego zakup lub wykonanie remontu). Możemy również sprawdzić, czy zlecony przez nas remont został wykonany poprawnie.
Prawidłowo wykonane ocieplenie, brak nieszczelności oraz unikanie mostków termicznych bardzo korzystnie wpływa na charakterystykę energetyczną budynku, a co za tym idzie, na zmniejszenie kosztów niezbędnych do jego ogrzewania.

Cena za wykonanie badania ustalana jest indywidualnie w zależności od zakresu prac. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej:
Co warto wiedzieć o termowizji?
Ocena jakości termicznej okien – wykorzystanie termowizji
Wykrywanie usterek w nowych budynkach
Lokalizacja wyciekow z instalacji wodnych

Przykłady badań: