Na czym polega termowizja?

Termowizja polega na badaniu temperatury obiektów na podstawie emitowanego przez nie promieniowania cieplnego. Promieniowanie to nie jest widoczne dla ludzkiego oka. Kamera termowizyjna przedstawia rejestrowane przez nią promieniowanie cieplne w postaci dwuwymiarowego obrazu rozkładu temperatur. Obraz taki nazywany jest termogramem.

Jakie zalety ma badanie budynku z wykorzystaniem kamery termowizyjnej?

Podstawowymi zaletami termowizji są możliwość szybkiego przeprowadzenia pomiaru oraz bezinwazyjność metody. Dzięki niej możemy zlokalizować usterki, których nie widać gołym okiem.

Jakie defekty i uszkodzenia można wykryć dzięki termowizji?

Termowizja ma szerokie zastosowanie w budownictwie. Dzięki tej metodzie możemy wykryć m.in.:

 • niedokładności wykonania i uszkodzenia warstw ocieplenia,
 • nieszczelności okien i drzwi,
 • zawilgocenia ścian,
 • miejsca zagrożone rozwojem grzybów i pleśni,
 • miejsca uszkodzeń ogrzewania podłogowego.

Kiedy warto wykonać badanie termowizyjne?

Wykonując badanie termowizyjne budynku, możemy wykryć usterki i miejsca utraty ciepła, o istnieniu których nie mieliśmy pojęcia, dlatego w zasadzie każdy budynek warto jest przebadać. W szczególności badanie warto wykonać:

 • gdy mimo wysokich kosztów ogrzewania trudno jest uzyskać komfort termiczny,
 • gdy podejrzewamy, że niektóre powierzchnie ścian mają obniżoną temperaturę,
 • gdy podejrzewamy, że nasze okna są zbyt nieszczelne,
 • przed wykonaniem remontu budynku w celu określenia zakresu prac,
 • po wykonaniu termomodernizacji, aby ocenić czy remont został wykonany poprawnie,
 • przed zakupem budynku, aby ocenić w jakim stanie znajduje się izolacja termiczna.

Jak przeprowadza się badanie termowizyjne budynku?

Zaleca się wykonanie badania zarówno wewnątrz, jak i z zewnątrz budynku. Badając budynek od środka, szukamy miejsc o obniżonej temperaturze. W przypadku badania z zewnątrz wykrywamy miejsca, których temperatura jest wyższa od reszty przegrody.

Jak przygotować budynek do badania?

Należy pamiętać, że w badanych pomieszczeniach temperatura musi być znacznie wyższa niż temperatura powietrza na dworze. Dlatego, jeśli planujemy wykonać badanie w pomieszczeniu, które na co dzień nie jest ogrzewane, należy kilka godzin wcześniej włączyć w nim ogrzewanie. Ważne jest też wcześniejsze odsunięcie przedmiotów znajdujących się blisko ścian i naroży, które mają być badane. W przypadku badania okien należy wcześniej odsłonić zasłony oraz usunąć przedmioty stojące na parapetach.

Badanie termowizyjne i co dalej?

Po zakończonej inspekcji termowizyjnej, na podstawie wykonanych zdjęć i pomiarów opracowywany jest raport. Raport zawiera termogramy oraz odpowiadające im zdjęcia wykonane w świetle widzialnym wraz z opisem zauważonych problemów i defektów.
Dzięki raportowi z badania budynku klient zyskuje rzetelną wiedzę na temat tego, czy w jego budynku występują miejsca nadmiernej utraty ciepła. Wiedza ta pozwoli stwierdzić, czy nasz budynek będzie w najbliższym czasie potrzebował gruntownego remontu lub drobnych poprawek.
Termogramy zamieszczone w raporcie są również bardzo przydatne w trakcie dokonywanych napraw. Pomagają dokładnie zlokalizować występujące usterki oraz określić miejsca, które wymagają szczególnej staranności podczas wykonywanych prac.

Kiedy można wykonać badanie budynku?

Badanie budynku kamerą termowizyjną ma sens, jeżeli temperatura powietrza wewnątrz budynku jest znacznie wyższa niż temperatura panująca na zewnątrz. Najlepiej jeśli ta różnica temperatur wynosi co najmniej 12°C.

Czy termowizja ma zastosowanie jedynie w budownictwie?

Badania termowizyjne znajdują również zastosowanie w innych branżach, np. w energetyce, elektroenergetyce, przemyśle. Termowizja może być przydatna w każdej dziedzinie, w której w analizie jakiegoś problemu niezbędne jest badanie temperatur.