Mostki termiczne

Mostki termiczne są to miejsca w zewnętrznych przegrodach budowlanych, w których występują zwiększony przepływ energii cieplnej. Pierwszym rodzajem mostków cieplnych są mostki geometryczne wynikające z kształtu przegród (np. naroża ścian). Drugim rodzajem są mostki konstrukcyjne powstające w miejscach styku różnych materiałów budowlanych oraz w miejscach zmian grubości lub przerwania izolacji termicznej.


Występowanie mostków termicznych wiąże się z większymi stratami ciepła. Ze względu na obniżoną temperaturę wewnętrznych powierzchni przegród budowlanych mostki cieplne stanowią miejsca gdzie istnieje ryzyko rozwoju pleśni.
W istniejących budynkach konstrukcyjne mostki termiczne można wykryć wykonując badania termowizyjne, ale ich usunięcie często nie jest łatwe do wykonania. Dlatego w nowo projektowanych budynkach problem mostków termicznych należy rozwiązać na etapie projektu. Jest to szczególnie ważne w budynkach energooszczędnych gdzie straty ciepła muszą być na bardzo niskim poziomie. Detalami i elementami, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę są: połączenie płyty balkonowej ze ścianą, izolacja ścian fundamentowych, attyka, ściana kolankowa, sposób montażu okien, wszystkie elementy przebijające izolację termiczną lub zmniejszające jej grubość.

Projektant przy opracowywaniu detalu architektonicznego nie jest w stanie dokładnie ocenić jak duża będzie wartość mostka termicznego. W tym celu konieczne jest stworzenie modelu obliczeniowego odzwierciedlającego układu i grubości poszczególnych warstw oraz właściwości zastosowanych materiałów.
Przeprowadzamy dokładne obliczenia mostków termicznych. Szczególnie polecamy nasze usługi w tym zakresie w przypadku budynków, które mają być budynkami energooszczędnymi i pasywnymi.