Najnowsze wpisy

Audyty energetyczne – Pożyczka Termomodernizacyjna

Wykonujemy audyty energetyczne ex-ante i ex-post konieczne do uzyskania Pożyczki Termomodernizacyjnej, będącej formą finansowania termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych. tel.: 508-142-269 kontakt@optimahouse.pl Finansowanie inwestycyjne w formie Pożyczki Termomodernizacyjnej Pożyczka Termomodernizacyjna jest formą finansowania kompleksowej termomodernizacji budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego. Pożyczka charakteryzuje się niskim oprocentowaniem (0,5% , 0,25% lub 0,15%) stałym w całym okresie spłaty. O taką formę finansowania mogą się ubiegać spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz jednostki samorządu terytorialnego i jednostki sektora finansów publicznych. Pożyczka…

czytaj więcej...

Audyty energetyczne – Program Czyste Powietrze

Sporządzamy audyty energetyczne i uproszczone analizy energetyczne budynków jednorodzinnych wykorzystywane w Programie Czyste Powietrze. tel.: 508-142-269 kontakt@optimahouse.pl Główne założenia programu Czyste Powietrze Celem Programu priorytetowego Czyste Powietrze jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program realizowany będzie w latach 2018 – 2029. Dofinansowanie można uzyskać na przedsięwzięcie mające na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie/uniknięcie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Program obejmuje istniejące budynki jednorodzinne oraz nowo budowane budynki jednorodzinne. Warunkiem…

czytaj więcej...

Mostki termiczne

Mostki termiczne są to miejsca w zewnętrznych przegrodach budowlanych, w których występują zwiększony przepływ energii cieplnej. Pierwszym rodzajem mostków cieplnych są mostki geometryczne wynikające z kształtu przegród (np. naroża ścian).

czytaj więcej...