sidebar

Mostki termiczne

Mostki termiczne są to miejsca w zewnętrznych przegrodach budowlanych, w których występują zwiększony przepływ energii cieplnej. Pierwszym rodzajem mostków cieplnych są mostki geometryczne wynikające z kształtu przegród (np. naroża ścian).

czytaj więcej...